Český spolek v Košicích se omlouvá paní PhDr. Erice Schmidtové, dosavadní jazykové korektorce časopisu Stříbrný e-vítr za nesprávně uvedené údaje v 1. a 2. čísle letošního ročníku časopisu. Jeho první číslo bylo omylem vytištěno v nekorigované verzi, s množstvím pravopisných a stylizačních chyb, přičemž v tiráži bylo uvedeno jméno Dr. Schmidtové jako osoby zodpovědné za jazykovou úpravu a paní Schmidtová korekturu provedla správně a včas. Šéfredaktor časopisu se čtenářům omluvil v následujícím čísle za vydání nekorigované verze, ale omluva jazykové korektorce uveřejněna nebyla.

Druhé číslo vyšlo se stejným označením jazykové úpravy v tiráži, ale číslo opět nebylo Dr. Schmidtové předloženo ke korektuře. Za jazykovou úroveň obou čísel tedy Dr. Schmidtová nenese žádnou zodpovědnost, údaj v tiráži obou čísel byl nesprávný a zavádějící a její práce na jazykové korektuře prvního čísla byla znehodnocena. Jako statutář organizace vyslovuji paní PhDr. Erice Schmidtové upřímnou lítost nad uvedenými fakty a omluvu.

 MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

{jcomments on}

error: Obsah je chránený!!