Přečtěte si čtvrté letošní číslo Stříbrného větru, čeká na vás řada tradičních i nových rubrik.