Po stopách románu Aloise Jiráska Bratrstvo

Po stopách románu Aloise Jiráska Bratrstvo

…Pak jeli dále na půlnoc k Belé (pozn. Spišské). Nalevo zvlněná krajina, většinou pole, v tu dobu skoro samá strniště, tmavé ouhory v podzimní chudobě. A nade vším, k západu, velkolepé pozadí Tatranských hor. Mária měla stále na očích pásmo těch obrů. Všechna ta...

číst více
Výlet na místa zatopená Ružínskou přehradou

Výlet na místa zatopená Ružínskou přehradou

Podzimní činnost společenského klubu při ČSvK  jsme zahájili výletem do přírody. 12. září, za krásného počasí, jsme linkovým autobusem absolvovali krátkou cestu na místa zatopená vodou Ružínské přehrady, do bývalé obce Košické Hámre (autobusový lístek stojí důchodce...

číst více
Vlakový zájezd do Vysokých Tater

Vlakový zájezd do Vysokých Tater

Tentokrát jsme v Tatrách nehledali stopy Čechů, ale zaměřili jsme se na vznik a rozvoj tatranských osad Starý a Nový Smokovec. Sešlo se nás opravdu dost (33), a tak jsme určitě Českému spolku neudělali hanbu. Předem byla totiž objednaná přednáška faráře evangelické...

číst více
Marie Pujmanová

Marie Pujmanová

S životem a dílem české spisovatelky a novinářky, patřící k meziválečné a poválečné avantgardě nás seznámila Marie Krausová. Marie Pujmanová se narodila roku 1893 v Praze v rodině univerzitního profesora církevního práva na Karlově univerzitě. Roku 1912 se vdala do...

číst více
Vlakový zájezd do Prešova

Vlakový zájezd do Prešova

Když jsem plánovala tento zájezd, vzpomněla jsem si na přezdívky, kterými se obyvatelé dvou od nepaměti soupeřících měst častují – „vraňare“ (Košičani) „koňare“ (Prešovani). Využili jsme blízkost a dobrou dopravní dostupnost Prešova a podívali se tentokrát do...

číst více
O české katolické literatuře

O české katolické literatuře

Pravidelný cyklus Slovo domova v březnu otevřel téma velice široké. Posluchači měli příležitost vyslechnout si přednášku o české katolické literatuře 1918 - 1945. Jak v úvodu sdělila přednášející MUDr. Dagmar Takácsová: Téma „česká katolická literatura“ a ostatně i...

číst více
Slovo domova v únoru

Slovo domova v únoru

Cyklus Slovo domova pokračoval v únoru 2018 zajímavými přednáškami. O Karlu Čapkovi jsme už slyšeli mnohé. Ve čtvrtek 15. 2. se přednášející Eva Timcsáková zaměřila dost podrobně na osobní život známého spisovatele, prozaika a dramatika. Zajímavě nám vyprávěla také o...

číst více